1. Co oznacza skrót NNW?

NNW są to następstwa nieszczęśliwych wypadków.

2. Kiedy startuje ochrona w ubezpieczeniu Generali Bezpieczny.pl ?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku przez ubezpieczającego, jednak nie wcześniej niż po opłaceniu składki ubezpieczeniowej. Polisę można opłacić na dwa sposoby:

– systemem szybkich płatności DotPay,
– przelewem tradycyjnym.

Istotna jest data wykonania przelewu, a nie księgowania pieniędzy przez Generali. Stosowne potwierdzenie otrzymasz na swój adres e-mail. Nie martw się jeśli zapłaciłeś w piątek po południu, ochrona ma się rozpocząć w sobotę, a ubezpieczyciel otrzyma przelew dopiero w poniedziałek. Liczy się data wykonania przelewu.

3. Moje dziecko ma ważne ubezpieczenie w szkole do końca sierpnia. Kiedy mogę zawrzeć polisę w Generali Bezpieczny.pl ?

Polisę indywidualnego ubezpieczenia NNW dziecka w Generali Bezpieczny.pl możesz zawrzeć tak naprawdę w dowolnym momencie. Jeżeli dziecko posiada jednocześnie więcej niż jedną polisę NNW i zdarzy się wypadek objęty ochroną ubezpieczeniową we wszystkich polisach np. złamanie, to dziecku będą przysługiwały świadczenia ze wszystkich polis NNW, które posiada w danym momencie! Jeżeli posiadamy dwa ubezpieczenia AutoCasco na swój samochód i zostanie on skradziony, to w myśl przepisów polskiego prawa na ubezpieczeniu nie możemy się wzbogacić więc przysługiwać nam będzie odszkodowanie tylko i wyłącznie z jednej polisy AutoCasco. Natomiast życie ludzkie jest bezcenne (niewycenialne) w związku z tym dziecko za wypadek otrzyma świadczenie ze wszystkich aktywnych w danym momencie polis ubezpieczeniowych.

Możesz bez przeszkód ubezpieczyć dziecko w dowolnym momencie w Generali Bezpieczny.pl ponieważ ochrona z poprzedniej polisy „nie przepadnie”.

4. Jest czerwiec, a ja chcę by moje dziecko było ubezpieczone od 1 września.

Polisę w takim wypadku można zawrzeć już teraz jednocześnie wskazując na wniosku, że chcemy aby ochrona rozpoczęła się dopiero we wrześniu. Polisę możemy opłacić od razu, a ochrona rozpocznie się dopiero we wrześniu.

Jak wcześniej zostało wytłumaczone nic nie stoi na przeszkodzie, aby dziecko posiadało jednocześnie dwa ubezpieczenia NNW. Można więc zakupić ubezpieczenie Generali Bezpieczny.pl wcześniej i ustawić wcześniejszy okres ochrony.

5. Ubezpieczenie NNW szkolne jest obowiązkowe.

Nie. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków nigdy nie było obowiązkowe. Rodzic dobrowolnie podejmuje decyzje czy chce ubezpieczyć swoje dziecko.

6. Bez ubezpieczenia NNW moje dziecko nie może jechać na wycieczkę szkolną.

Dziecko bez ubezpieczenia NNW może bez przeszkód uczestniczyć w wycieczce szkolnej krajowej. Żaden przepis nie nakłada obowiązku posiadania takiego ubezpieczenia przy wycieczce szkolnej, która odbywa się na terytorium Polski. Inaczej sprawa wygląda przy wycieczkach zagranicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.05.2018:
„§ 7. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: […]
2) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce […]”.
Jednak w tym przypadku obowiązek ubezpieczenia spoczywa na szkole.

7. Czy ubezpieczenie NNW Szkolne działa także w trakcie wakacji i ferii?

Tak. W przypadku ubezpieczenia NNW Generali Bezpieczny.pl dziecko objęte jest ochroną przez okres roku od dnia zawarcia umowy i opłacenia składki za ubezpieczenie. Nie ma znaczenia czy są ferie, czy wakacje – dziecko posiada ważną polisę ubezpieczeniową.

8. Ubezpieczenie NNW dedykowane jest tylko dla dzieci?

W przypadku ubezpieczenia NNW w Generali Bezpieczny.pl ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte dziecko uczęszczające do przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoła zawodowa), ale także do ubezpieczenia mogą przystąpić studenci. Dodatkowo ubezpieczeniem mogą zostać objęci pracownicy przedszkoli, szkół oraz wykładowcy na uczelniach wyższych.

9. Czy ubezpieczenie NNW dla dziecka jest dostępne tylko w wariancie grupowym w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych?

Nie. Coraz częściej obserwowany jest trend rezygnacji szkół z organizowania grupowego ubezpieczenia NNW dla uczniów. Nasze ubezpieczenie dostępne jest zarówno w wariancie indywidualnym jak i grupowym. W wariancie indywidualnym rodzic zakupuje ubezpieczenie na platformie Bezpieczny.pl z rabatem 10% po podaniu Kodu Pośrednika Bezpieczny.pl 02199 natomiast w wariancie grupowym podpisujemy umowę bezpośrednio z szkołą lub przedszkolem. Wariant indywidualny daje możliwość swobodnego i świadomego wyboru odpowiadającego rodzicowi wariantu ubezpieczenia dla jego dziecka.

10. Czy Kod Pośrednika Bezpieczny.pl mogę wykorzystać wielokrotnie? Gdzie mogę go znaleźć?

Kod zniżkowy 02199 można wykorzystać wielokrotnie w całej linii produktów ubezpieczeniowych dostępnych na platformie Bezpieczny.pl. Rabat po podaniu kodu pośrednika przysługuje w ubezpieczeniach NNW, ubezpieczeniach turystycznych oraz ubezpieczeniach na życie. Kod można znaleźć na naszej stronie w zakładce Kod Pośrednika.
.

11. Czy na jednej polisie Generali Bezpieczny.pl mogę ubezpieczyć wszystkie swoje dzieci?

Tak. Ubezpieczenie NNW Generali Bezpieczny.pl jest ofertą otwartą dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz dla młodzieży w wieku szkolnym i studentów. Bez względu na to czy Twoje dzieci uczą się w jednej szkole, czy też uczęszczają do różnych placówek, możesz wszystkie swoje pociechy ubezpieczyć na jednej polisie i na dodatek wybrać dla każdego z nich dowolny wariant ubezpieczenia. Oczywiście zawsze przysługuje Ci rabat po podaniu Kodu Pośrednika Bezpieczny.pl

12. Najważniejsza w polisie NNW jest suma ubezpieczenia i cena.

Zgadza się. Dlatego oferujemy Ci najlepsze możliwe warunki ubezpieczenia w korzystnej cenie. Jednak Pośrednik Bezpieczny.pl zaleca, aby pamiętać, że polisa ubezpieczeniowa przeważnie posiada wiele różnych sum ubezpieczenia odpowiadających różnym zdarzeniom. Nie sztuką jest wybrać wariant w którym za śmierć w wyniku NNW przysługuje świadczenie w wysokości 50 tysięcy złotych, a świadczenie za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi zaledwie 100 złotych. Najczęściej zgłaszanymi wypadkami do zakładów ubezpieczeń są złamania, zwichnięcia oraz skręcenia, czyli tak zwane trwałe uszczerbki na zdrowiu. To właśnie w tej pozycji należy zwrócić szczególną uwagę na sumę ubezpieczenia. Pamiętaj, że suma ubezpieczenia jest ważna, jednak równie ważna jest tabela świadczeń z tytułu uszczerbków na zdrowiu. W przypadku Generali Bezpieczny.pl jest to ponad 450 pozycji wymienionych w ramach tabeli.

13. Czy polisa ubezpieczeniowa pokryje zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po NW?

Nie każde ubezpieczenie NNW szkolne posiada w swoim zakresie zwrot powyższych kosztów. W przypadku ubezpieczenia szkolnego w Generali Bezpieczny.pl takie świadczenia otrzymujesz w standardzie! Należy pamiętać, że świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu to jedno, jednak znacznie wyższe od niego mogą być np. koszty rehabilitacji po wypadku. Na rehabilitację z NFZ nie ma co liczyć, chyba że zarejestrujemy na nią dziecko pół roku przed złamaniem…

14. Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także zajęcia w klubach sportowych?

Tak. W przypadku ubezpieczenia w Generali Bezpieczny.pl wyczynowe uprawianie sportu mamy w zakresie więc dziecko jest objęte ochroną także podczas treningów w klubach sportowych, podczas zawodów, zajęć SKS itp.

 

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do zakładki kontakt!